Dutch Finance & Law

Ondernemen gaat samen met voldoen aan diverse juridische formaliteiten. 

Helaas zien we dat veel ondernemers problemen hebben met het voldoen aan basis formaliteiten zoals een aaneengesloten, kloppende boekhouding. Deze boekhouding is nodig voor rapportage naar o.a. de belastingdienst, maar is ook nodig om je eigen onderneming te leiden en/of eventueel koers te bepalen of te corrigeren. 

De meeste ondernemers willen vooral ondernemen en zich voornamelijk richten op de groei van hun onderneming. Administratieve taken worden daardoor vooral als tijdrovend ervaren. Bovendien vereist het voeren van een goede administratie, het constant bijhouden van de juridische ontwikkelingen. 

Wij kunnen ondernemers daarin ontzorgen en ondersteunen.

Het team

De afdeling F&L staat onder leiding van een ervaren fiscaal jurist die vooral in het bedrijfsleven diens sporen heeft verdiend. Het team bestaat uit professionals op het gebied van administratieve, fiscale en civiel juridische zaken. We voeren boekhoudingen, stellen contracten op en zorgen ervoor dat de belastingaangifte tijdig ingediend is. 

Financiële en salarisadministratie

Wij verzorgen het complete traject van uw administratie. Vanaf het invoeren van de bonnen tot de complete jaarrekening. Nadat u de benodigde cijfers/facturen ter beschikking hebt gesteld, voeren wij zelfstandig de boekhouding, maken wij de jaarrekening op en verzorgen de belastingaangiftes. Nadat de jaarrekening is opgemaakt bespreken wij de resultaten met u. 

Indien nodig doen wij daarnaast de salarisadministratie.

Tarieven

Afhankelijk van uw administratieve behoefte kunt u kiezen uit vier  pakketten; zzp, small, medium en large. Hierdoor betaalt u niet meer dan voor hetgeen u nodig heeft.

ZZP

Small

Medium

Large

 • Maandelijks verwerking van de inkomsten en uitgaven in de  administratie

 • Opstellen van de jaarrekening

 • Bespreking en analyse van de jaarcijfers

 • De BTW-aangifte elk kwartaal

 • Eenmaal per jaar de  IB-aangifte

 • Maandelijks verwerking van de inkomsten en uitgaven in de  administratie

 • Opstellen van de jaarrekening

 • Bespreking en analyse van de jaarcijfers

 • De BTW-aangifte elk kwartaal

 • Eenmaal per jaar de  IB-aangifte

 • Indien nodig de VPB-aangifte

 • De  salarisadministratie voor de DGA/ondernemer indien nodig

 • Maandelijks verwerking van de inkomsten en uitgaven in de  administratie

 • Opstellen van de jaarrekening

 • Bespreking en analyse van de jaarcijfers

 • De BTW-aangifte elk kwartaal

 • Eenmaal per jaar de  IB-aangifte

 • Eenmaal per jaar de VPB-aangifte

 • De  salarisadministratie voor maximaal 4 werknemers

 • Maandelijks verwerking van de inkomsten en uitgaven in de administratie

 • Opstellen van de jaarrekening

 • Bespreking en analyse van de jaarcijfers

 • De BTW-aangifte elk kwartaal

 • Eenmaal per jaar de  IB-aangifte

 • Eenmaal per jaar de VPB-aangifte

 • De  salarisadministratie voor maximaal 10 werknemers

    

small plus …enz

Totstandkoming van onze prijzen

De prijzen van de pakketten (excl. BTW) zijn gebaseerd op de hoeveelheid werk die onze  verschillende professionals moeten verzetten. Op basis van de grootte van een onderneming schatten wij de hoeveelheid aan werk in. In het pakket zijn alle reguliere fiscale en boekhoud werkzaamheden inbegrepen.

Get in touch with usHow to Find us


Lijnbaan 129 -131
3012 EN Rotterdam, The Netherlands

Info@Thefirm.money

+31106690772

Fiscale advisering

Op de hoogte zijn van fiscale ontwikkelingen en daar direct op inspelen. 

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met het EVRM. Belastingbetalers die tijdig bezwaar hebben ingediend of wiens aangifte niet onherroepelijk vast staat hebben dus een voordeel (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/geen-bezwaar-box-3-gemaakt). De belastingbetaler die geen bezwaar heeft ingediend vist hierdoor achter het net 

Wij houden alle ontwikkeling bij en dienen behalve uw aangifte, desgewenst ook uw bezwaarschrift in. Daardoor overkomt U zoiets niet. Daarnaast kunnen we alle overige correspondentie met de belastingdienst namens u voeren.

U kunt met alle fiscale vragen bij ons terecht. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de overdracht van uw onderneming of het treffen van een extra voorziening voor het personeel. We zoeken steeds de meest voordelige én haalbare mogelijkheden en leggen die aan u voor. 

Juridische advisering

De juiste rechtsvorm voor uw onderneming, contracten met uw werknemers of met uw klanten, het behoort allemaal tot de normale bedrijfsvoering van een onderneming. U kunt uw vragen hieromtrent aan ons voorleggen. 

Internationaal

Internationaal is een onlangs opgestart onderdeel. Wij assisteren bij de afhandeling van internationale boedels, aan en verkoop van onroerend goed en het aanvragen van documenten en vergunningen bij officiële instanties zoals het bevolkingsregister en de KvK. Suriname is het eerste land dat in dit project is opgenomen.

 • Wie zijn wij

 • Wat doen wij

 • Waarom kiest u voor ons

 • Wat kosten wij

Ook de schriftelijke afhandeling van klachten of andere e-mails kunt u aan ons overlaten. In feite kunt u alle digitale werkzaamheden van uw management assistente aan ons delegeren. 

Nog nodig 

factuur model

email model

  Back to Top
  Close Zoom